I samband med lyftet av Handla i Olofström på webben startar vi även Handlarnytt, där du som handlare och intresserad av handlarna kan läsa om vad som hänt, händer och komma skall.

Som du kan se är navigationen för våra medlemmar och händelsecentrum ny, och vi fyller på den kontinuerligt. Fattas du, eller har du en ändring du önskar få korrigerad på hemsidan. Maila oss på info@handlaiolofstrom.se